Firma Boom Architekci to przede wszystkim ponad 15-letnie doświadczenie w pracy projektowej oraz bogaty dorobek w postaci zrealizowanych budynków usługowych, mieszkalnych, biurowych, przemysłowych oraz wnętrz publicznych i prywatnych

Dysponujemy potencjałem technicznym i personalnym do wykonywania  wielobranżowych projektów a zatrudniany przez nas zespół specjalistów posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie gwarantujące fachowe i terminowe wykonanie powierzonych zadań. Jesteśmy specjalistami w kompleksowej obsłudze realizacji inwestycji na wszystkich etapach procesu budowlanego. Projektujemy, doradzamy i pomagamy Inwestorom w zakresie architektury, budownictwa i inżynierii środowiska.

Głównymi architektami w firmie są Krzysztof Tomczyk i Krzysztof Goszczyński posiadający duże doświadczenie w projektowaniu i nadzorowaniu realizacji inwestycji. W stały skład zespołu projektowego wchodzą architekci: Monika Obreda, Konrad Firyn, Dorota Sachajko.

Zakres usług w obszarze wszystkich specjalności (architektura, konstrukcja, branże instalacyjne, inspektorzy nadzoru, rzeczoznawcy, eksperci) w zależności od potrzeb Inwestora może obejmować:

Usługi konsultingowe w fazie przygotowania inwestycji, opracowanie analiz terenu, studiów, programu funkcjonalnego, przygotowanie materiałów informacyjnych o terenie, pozyskanie warunków przyłączenia mediów i obsługi komunikacyjnej, wytycznych wynikających z ochrony środowiska, ochrony zabytków,  planowania przestrzennego i innych w zależności od charakteru inwestycji

Projekt koncepcyjny – analiza danych wyjściowych otrzymanych od Inwestora oraz wynikających z pozyskanych decyzji administracyjnych i wiedzy o terenie, uzgodnienia z Inwestorem i właściwymi urzędami, konsultacje z projektantami branżowymi w celu wypracowania optymalnych rozwiązań, opracowanie projektu wstępnego wraz z modelem przestrzennym, wizualizacjami i animacjami do akceptacji Inwestora i stanowiącego podstawę do opracowania projektu budowlanego

Projekt budowlany – opracowanie projektu budowlanego celem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, koordynacja wszystkich rozwiązań branżowych i konstrukcyjnych, opracowanie ekspertyz technicznych, uzyskanie wymaganych uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę

Projekt przetargowy i wykonawczy – opracowanie projektu wykonawczego (realizacyjnego) uszczegółowionego w zakresie koniecznym do realizacji w obszarze wszystkich branż i konstrukcji oraz detali. Poszczególne opracowania projektu wykonawczego powstają jednocześnie i są na bieżąco koordynowane tak by zminimalizować czas potrzebny na przygotowanie inwestycji. W miarę potrzeby częścią projektu wykonawczego może być projekt przetargowy stanowiący podstawę rozpisania przetargu na generalne wykonawstwo.

Projekt wnętrz – szczegółowa aranżacja pomieszczeń w zakresie materiałów wykończeniowych, kolorystyki i doboru wyposażenia

Kosztorysy – określenie ilości materiałów, sprzętu i nakładów koniecznych do realizacji inwestycji na podstawie KNR i KNSR, współpraca kosztorysantów z projektantami w celu optymalizacji kosztów projektu

Nadzór autorski – kontrola jakości wykonania obiektów zgodnie z dokumentacją, uzgadnianie rozwiązań zamiennych, wyjaśnienia pytań Wykonawcy oraz doradztwo w trakcie budowy i odbiorów

BIM – coraz większą liczbę projektów wykonujemy w środowisku BIM, tworzymy modele przestrzenne w zakresie architektury i konstrukcji a także w miarę konieczności instalacji i terenu