Projekt powstał po wygraniu konkursu w 2018r. Zakres wykonanej dokumentacji obejmuje projekt budowlany, wykonawczy, wnętrz wraz z ekspertyzami, kosztorysami, specyfikacjami technicznymi oraz wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Początek realizacji planowany jest w 2020r.

Przebudowa i adaptacja istniejących budynków historycznych zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 88 służących pierwotnie jako koszary carskie na cele budynku administracyjnego. Budynek frontowy jest wpisany do ewidencji zabytków. Projekt zakłada zachowanie fasady frontowej obiektu oraz całkowitą przebudowę pozostałej części wraz z zagospodarowaniem terenu działki na wewnętrzny dziedziniec z zielenią i parkingiem.